Witamy serdecznie w oficjalnym serwisie informacyjnym miejscowości Michałów-Reginów.

Michałów to wieś i folwark w powiecie warszawskim, gminie Jabłonna, parafia Wieliszew. W odległości 17 wiorst od Warszawy w pobliżu Narwi. W 1827 roku istniało w Michałowie 29 domów, zamieszkanych przez 253 mieszkańców. Folwark Michałów z nomenklaturą Owczarnia i wsią Łajsk. Obszar wynosi 1535 mórg, w tym grunty orne i ogrody 544, łąki 147, pastwiska 35, las 763, zarośla 6, woda 7, nieużytki i place 33. Budynków murowanych 1, z drzewa 16. Płodozmian 8 i 10 polowy. Wieś Łajsk - zamieszkałych 37 osób, z gruntami mórg 868.
(na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod red. Filipa Sulimierskiego, wydanego w Warszawie w 1880r.)

Zakłady Przemysłowe "Podkowa" S.A.            Stacja Kolejowa Poniatów        Cmentarz prawosławny


Nowy Rok w gminie Wieliszew
  • Zabierz głos na forum

Nowy Wójt i Rada Gminy

 

Ostatnio zamieszczone:

   

28 marca - o wodach gruntowych i przedszkolu

    17 lutego - refleksje powyborcze Mieczysława Bardowskiego

    28 stycznia - sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

   

   


Nasze cele

Postaramy się aby znalazły się tutaj wszystkie informacje związane z działalnością mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców działających na terenie Michałowa-Reginowa. Będziemy również zamieszczać informacje władz samorządowych.


Informacje kontaktowe

Wszelkie informacje jakie chcielibyście, aby znalazły się na stronach tego serwisu można przesyłać na adres email zamieszczony poniżej.

Telefon
(48) 606 295 225
Faks
(48) 22 772 90 16
Adres pocztowy
CompanyAddress
Poczta elektroniczna
Informacje ogólne: CompanyEmail
Webmaster: CompanyWebmaster